พิธีเปิดการแข่งขัน ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13