ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ และคุณประสาน ไชยแสนฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัล TRM Poster Award