ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand Innovation Awards 2022 (TIA2022)