รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับมอบเครื่องยนต์เล็ก และอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์