ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรม


กรกฎาคม 19, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ International Community Outreach to International students ณ University Pemobangunan Nasional Veteran Yogyakarta ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
กรกฎาคม 19, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Global Capstone Design Project (GCDP) ณ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
กรกฎาคม 15, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global Inclusive Leadership Week in China and Thailand ณ เมือง Zhenjiang Japan

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
กรกฎาคม 12, 2019

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2562

งานวิเทศและประชาสัมพันธ์ ส […]