ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นหมวดหมู่หลักของข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เมษายน 4, 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย SolidWorks Simulation Professional and Motion ” วันที่ 21-23 เมษายน 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิ […]
เมษายน 1, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับมอบเครื่องยนต์เล็ก และอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]
เมษายน 1, 2022

บันทึกการอบรม “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ”

บันทึกการอบรม การเขียนผลงา […]
เมษายน 1, 2022

บรรยากาศการอบรม #คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

บรรยากาศการอบรม #คลินิกวิช […]
เมษายน 1, 2022

บันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยาย #คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

บันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรร […]
มีนาคม 30, 2022

หารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]