ข่าวกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 5, 2016

โครงการ “5 ธันวาคม” วิศวกรรมศาสตร์เทิดไท้องค์ราชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวก […]
พฤษภาคม 19, 2015

โครงการ “มหาวิทยาลัยน่าอยู่ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี”

  เนื่องจากปัญหาทางสิ […]
พฤษภาคม 19, 2015

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้เป็นพุทธบูชา พัฒนาศาสนสถาน”

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไ […]
กุมภาพันธ์ 11, 2014

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Mobile Application

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประก […]