กำหนดการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงวิธีการเลือกสาขาและการเรียนWork Shop ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1