ค้นหาห้องเรียนออนไลน์ข่าวแจ้งประกาศ


ข่าวกิจกรรม


มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร ได้รับการแต่งตั้งจาก มทร.ธัญบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สถาบันจิงชื่อ มทร.ธัญบุรี

 
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ คุ้มเขต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยง สุขคล้าย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
มิถุนายน 14, 2021

แจ้งปิด อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียน

📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งขย […]
มิถุนายน 9, 2021

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยสมบัติทางความร้อน

  หัวข้อ pdf รายละเอี […]
มิถุนายน 9, 2021

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแยกสารผสม โดยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีจำนวน ๑ ชุด

  หัวข้อ pdf รายละเอี […]
พฤษภาคม 31, 2021

แจ้งปิด อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดท […]