ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 31, 2020

ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม ศนร 63-001 การจัดการองค์กรความรู้ด้านธุรกิจ การเดินรถ และการซ่อมบำรุงในระบบขนส่งทางราง

หัวข้อ pdf ศนร ๖๓-๐๐๑ หลัก […]
กรกฎาคม 31, 2020

ประกาศรับสมัรานิสิตนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ ตำแหน่งวิศวกร

หัวข้อ pdf ข้อมูลตำแหน่งที […]
กรกฎาคม 23, 2020

ประกาศ เรื่อง การขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  หัวข้อ pdf ดาวโหลดเ […]
กรกฎาคม 20, 2020

พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ : ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในสมัยที่ 43

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะ […]
กรกฎาคม 12, 2020

เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และที่รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19

กรกฎาคม 8, 2020

ขั้นตอนการเข้าเรียนใน Microsoft Teams