รับสมัครงาน

กรกฎาคม 12, 2018

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

พฤศจิกายน 24, 2015

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชาการทั่วไป

พฤศจิกายน 17, 2015

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชาการทั่วไป

พฤศจิกายน 9, 2015

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

พฤศจิกายน 2, 2015

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการ

ตุลาคม 27, 2015

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป