รับสมัครงาน

มีนาคม 3, 2020

รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


กันยายน 17, 2019

ประกาศรับอาจารย์ประจำหลักสูตร 4 ตำแหน่ง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารดาวน์โหลด
เมษายน 11, 2019

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด เปิดรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาจบใหม่


มกราคม 2, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตุลาคม 29, 2018

รายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งที่ 99


ตุลาคม 10, 2018

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑