รับสมัครงาน

กรกฎาคม 9, 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 
พฤษภาคม 10, 2021

ประกาศรับสมัครงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ธันวาคม 1, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

พฤศจิกายน 23, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

พฤศจิกายน 9, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตุลาคม 12, 2020

ประกาศรับสมัครงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการ