รับสมัครงาน

มกราคม 2, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตุลาคม 29, 2018

รายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งที่ 99


ตุลาคม 10, 2018

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑


กรกฎาคม 31, 2018

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

กรกฎาคม 12, 2018

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

พฤศจิกายน 24, 2015

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชาการทั่วไป