ข่าวแจ้งประกาศ

กรกฎาคม 3, 2020

ประกาศครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบดอนุภาคด้วยลูกบดสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ

  หัวข้อ pdf เครื่องบ […]
มิถุนายน 29, 2020

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

มิถุนายน 23, 2020

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (8 ภาควิชา)


มิถุนายน 17, 2020

ประกาศ ผู้สมัครสอบพนักงานมหาวิทลัย สายวิชาการที่เข้าสอบในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ต้องรับการเข้าตรวจที่จุดคัดกรอง ณ อาคารสำนักงานคณบดี (ตึก 9 ชั้น)

มิถุนายน 11, 2020

ประกาศครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการแขนกลงานเชื่อมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,500,000.00 บาท

  หัวข้อ pdf ชุดปฏิบั […]
มิถุนายน 3, 2020

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในการสอบครั้งที่ 1/2563

เริ่มสอบเวลา 10:00 น ณ สถา […]