ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมระบบราง เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ครั้งที 2

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมระบบราง เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ครั้งที 2

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมระบบราง

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ครั้งที 2

ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (ZOOM)

 

>>ลงทะเบียนเข้าร่วมพิจารณา ที่อีเมล monthon.n@en.rmutt.ac.th หรือ คลิก

>>Link การเข้าร่วมพิจารณาร่าง คลิก
Meeting ID: 885 1415 9649
Passcode: rmutt

 

 

Comments are closed.