📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564

 

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️

ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564
ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

📍การติดต่อราชการให้ใช้ระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม เป็นแบบออนไลน์เท่านั้น ❌🚘 และขอให้งดเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงหรือเดินทางข้ามจังหวัด
📍 กรณี หากมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง โปรดแจ้งรองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสำนักงาน เพื่อขออนุญาตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

และให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๓๓) อย่างเคร่งครัด

Comments are closed.