มทร.ธัญบุรี ลดค่าเทอม 50%

 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าเทอมไปแล้ว

รอประสานการคืนเงินหลังจากที่ ครม.มีมติเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหาช่องทางในการคืนเงิน

เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
– นักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 ลงไป คืน 40 % + ที่ลด 10 %
– นักศึกษารหัส 64 คืนเงิน 50 % สำหรับที่จ่ายแล้ว
– นักศึกษาที่ยังไม่จ่าย จ่าย 50 %

Comments are closed.