📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️

 

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️

ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564
ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

📍การติดต่อราชการให้ใช้ระบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม เป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

❌🚘 และขอให้งดเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงหรือเดินทางข้ามจังหวัด
และให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๓๑) อย่างเคร่งครัด

Comments are closed.