ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าเทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าเทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าเทอม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=16819
(เฉพาะผู้ที่ชำระไว้เต็มจำนวน)

1.ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน กรอกข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร ในระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

2.สวท.จะรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาแล้วส่งกองคลัง มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษาตามเลขบัญชีธนาคารที่แจ้ง โดยมีระยะประมาณ 2 สัปดาห์

3.หากเกินกว่า 2 สัปดาห์แล้วนักศึกษารายใด ยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ติดต่อที่ Line openchat

Comments are closed.