ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร ได้รับการแต่งตั้งจาก มทร.ธัญบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สถาบันจิงชื่อ มทร.ธัญบุรี

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร ได้รับการแต่งตั้งจาก มทร.ธัญบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สถาบันจิงชื่อ มทร.ธัญบุรี

 

Comments are closed.