ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ คุ้มเขต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ คุ้มเขต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

Comments are closed.