ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยง สุขคล้าย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยง สุขคล้าย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

Comments are closed.