ประกาศ ผู้สมัครสอบพนักงานมหาวิทลัย สายวิชาการที่เข้าสอบในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ต้องรับการเข้าตรวจที่จุดคัดกรอง ณ อาคารสำนักงานคณบดี (ตึก 9 ชั้น)

ประกาศ ผู้สมัครสอบพนักงานมหาวิทลัย สายวิชาการที่เข้าสอบในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ต้องรับการเข้าตรวจที่จุดคัดกรอง ณ อาคารสำนักงานคณบดี (ตึก 9 ชั้น)

Comments are closed.