ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในการสอบครั้งที่ 1/2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในการสอบครั้งที่ 1/2563

เริ่มสอบเวลา 10:00 น ณ สถานที่ภาควิชาที่คัดเลือก หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>Website<<

Comments are closed.