เงินกองทุนต่างๆ สำหรับอบรม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ

เงินกองทุนต่างๆ สำหรับอบรม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์

 

เงินกองทุนต่างๆ สำหรับอบรม/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ

 

หัวข้อ Download

เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (20,000 บาท – 30,000 บาท)

  • เงื่อนไขสมัครอบรม ฝึกงานในต่างประเทศ เช่น กองทุนพัฒนานักศึกษา
  • ขั้นตอนการขออนุมัติเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา สำหรับอบรมกิจกรรมการฝึกงานในต่างประเทศ
  • ขั้นตอนการเคลียร์เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา สำหรับอบรมกิจกรรมการฝึกงานในต่างประเทศ

ตัวอย่างการขออนุมัติ เช่น กองทุนพัฒนานักศึกษา (20,000 บาท – 30,000 บาท)

ตัวอย่างเครียร์เงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา

 

Comments are closed.