ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE)

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE)

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติการด้านงานวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีผลคะแนน ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนน โดยรายละเอียดค่าใช้จ่าย คือ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวนเงิน 40,000 JPY และค่าที่พักทางมหาวิทยาลัย Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวฯ โดยหมดเขตรับสมัครในวันที่ 3 เมษายน 2563 โครงการจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย Nagaoka University ประเทศญีปุ่น

 

เอกสารดาวน์โหลด

NameSizeHits
2020 Application ProcedureNASSYE306.2 KiB97
2020formANASSYE31.2 KiB39
2020formB35.0 KiB42

Comments are closed.