สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม “ทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร”

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม “ทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร”

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
เรื่อง “ ทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร ”
วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2563
***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม***
**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1fIocatuKYRKswmUSpByqJRJgDB6mJwJT/view?usp=sharing
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel :: 02-549-3580
Fax :: 02-549-3581

Comments are closed.