ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

Comments are closed.