การแข่งขัน rc aero ครั้งที่ 1 (การแข่งขันเครื่องบินบังคับนักเรียน)

การแข่งขัน rc aero ครั้งที่ 1 (การแข่งขันเครื่องบินบังคับนักเรียน)

ประชาสัมพันธ์: การแข่งขัน rc aero ครั้งที่ 1 (การแข่งขันเครื่องบินบังคับนักเรียน)

วันที่: 25-26 เมษายน 2020
สถานที่: สนามบินนครพนมจ. นครพนม

ระยะเวลาการลงทะเบียน: 23 ก. ย. – 23 ต. ค. 2019 2019

เงินรางวัล:
อันดับที่ 1: 100,000 บาท
อันดับที่ 2: 50,000 บาท
อันดับที่ 3: 25,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Thailand Association of Aerospace Engineer TAAE โดยโทร 088-825-4949, 085-848-9494 หรืออีเมล: taae.aero@gmail.com

Comments are closed.