คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย หัวหน้างานวิเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้ดูงานเกี่ยวกับการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทำงานจริงและเพิ่มพูนความรู้ได้มีโอกาสเห็นนวัตกรรมใหม่ๆและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และมีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเครื่องจักรและกรรมวิธีในการผลิตในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเครื่องจักรกลอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษาและช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนนอกตำราเรียนได้อย่างมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม

 

 

Comments are closed.