คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีประไพ จุ้ยน้อย ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีประไพ จุ้ยน้อย ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีประไพ จุ้ยน้อย ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม

 

 

Comments are closed.