คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการต่อยอดนักศึกษาสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการต่อยอดนักศึกษาสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ

ภาพกิจกรรม

 

 

Comments are closed.