ประกาศ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้ดำเนินการดังนี้

ประกาศ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้ดำเนินการดังนี้


Comments are closed.