กิจกรรม Open House ที่จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษาทั้ง 10 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม Open House ที่จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษาทั้ง 10 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์


กิจกรรม Open House ที่จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษาทั้ง 10 ภาควิชา ที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนและนักศึกษาได้สอบถามความรู้และเป็นแนวทางในการเลือกเรียนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ณ โดมใหม่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม

 

 

Comments are closed.