โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาไทยที่มีความสนใจจะศึกษาต่อเพื่อการวิจัย (Monbukagakusho : MEXT)

โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาไทยที่มีความสนใจจะศึกษาต่อเพื่อการวิจัย (Monbukagakusho : MEXT)


สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาไทยที่มีความสนใจจะศึกษาต่อเพื่อการวิจัยภายใต้โครงการศึกษาของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับโปรแกรมในปี 2520 ซึ่งทุนการศึกษานี้จะเป็นทุนแบบเต็มจำนวน รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าตั๋วเครื่องบินโดยจะเริ่มให้ทุนการศึกษาในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนหรือตุลาคม 2020 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสามารถส่งใบสมัครทางไปษณีไปยังสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นภายในวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ระหว่าง เวลา 09.00 -11.30 น.

สมัครได้ที่ :  https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Comments are closed.