โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการเสริมสร้างวินัยจราจรของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการเสริมสร้างวินัยจราจรของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจรของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรับผิดชอบ และปลูกจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาในเรื่องกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา เพื่อช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ฉลาด หอมเงิน สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคลองห้า และทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร คลองห้า มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำทีมคาราวานนักศึกษาร่วมใจกันขับขี่รถจักรยานยนต์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยภายในถนนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการขานรับนโยบายโครงการการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

Comments are closed.