ระบบแสดงผลการทำงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด สำหรับทดสอบระบบการออกแบบจำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระบบแสดงผลการทำงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด สำหรับทดสอบระบบการออกแบบจำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

Comments are closed.