ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ” 4-5 ธันวาคม 61