ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด หัวข้อ “ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับห้องเรียนในฝัน”

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด หัวข้อ “ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับห้องเรียนในฝัน”

Comments are closed.