การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดปฏิบัติการทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดปฏิบัติการทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

 

 

Comments are closed.