ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน ๑๒๕ รายการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน ๑๒๕ รายการ

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน (170.3 KiB, 92 downloads)
ราคากลาง (253.5 KiB, 112 downloads)
รายละเอียดวัสดุ (130.2 KiB, 87 downloads)

Comments are closed.