จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒๕ อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔,๕๗๐ ตารางเมตร

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒๕ อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔,๕๗๐ ตารางเมตร

1. รายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (246.1 KiB, 55 downloads)
2. รายละเอียดแนบท้ายงานทำความสะอาด (24.9 KiB, 73 downloads)
3. ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา (225.4 KiB, 59 downloads)
4. ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน (162.9 KiB, 62 downloads)

Comments are closed.