มทร.ธัญบุรี จับมือ วช. เปลี่ยนขยะพลาสติกและน้ำมันเครื่อง เป็น ‘น้ำมันดีเซล’

มทร.ธัญบุรี จับมือ วช. เปลี่ยนขยะพลาสติกและน้ำมันเครื่อง เป็น ‘น้ำมันดีเซล’

มทร.ธัญบุรี จับมือ วช.
เปลี่ยนขยะพลาสติกและน้ำมันเครื่อง เป็น ‘น้ำมันดีเซล’ : ผลงานของ ผศ.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
http://blog.eduzones.com/magazine/199448

Comments are closed.