พฤศจิกายน 5, 2019

ขอแสดงความยินดี รศ. ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
พฤศจิกายน 5, 2019

ขอแสดงความยินดี ผศ. ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ตุลาคม 30, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอต้อนรับบุคคลากร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมสิ่งทอ ด้านคหกรรม และ Product Design

ภาพกิจกรรม
ตุลาคม 18, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายสราวุธ ทามี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” ชื่อผลงานเรื่อง เครื่องพิมพ์ช๊อคโกแลตสามมิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบ […]