เมษายน 30, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
เมษายน 30, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อำภา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
เมษายน 29, 2020

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและ ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

>>DOWNLOAD<<
เมษายน 16, 2020

ช่องทางเข้าห้องเรียนออนไลน์ Summer 3/2562

ช่องทางสำหรับเข้าห้องเรียน […]