มีนาคม 15, 2019

โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการเสริมสร้างวินัยจราจรของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 […]
มีนาคม 13, 2019

ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มีนาคม 12, 2019

ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Liaoning Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน และร่วมศึกษาดูงานที่ Xiamen Huaxia University เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กุมภาพันธ์ 18, 2019

ทีมที่ได้รับเชิญไปศึกษาและฝึกอบรม ด้าน AI เพิ่มเติมที่บริษัท PBA group และ National Unicersity of Singapor

จากผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ระ […]