ค้นหาห้องเรียนออนไลน์ข่าวแจ้งประกาศ


ข่าวกิจกรรม


กุมภาพันธ์ 18, 2021

แจ้งปิด อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดอ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2021

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หัวข้อ pdf 4. ตัวอย […]
กุมภาพันธ์ 8, 2021

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA จำนวน 23 รายการ ภาควิชาวิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf Download File
มกราคม 29, 2021

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

>>เข้าสู่เว็บไซต์ภาค […]