ค้นหาห้องเรียนออนไลน์ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวแจ้งประกาศ


ข่าวกิจกรรม


กรกฎาคม 20, 2020

พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ : ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในสมัยที่ 43

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะ […]
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร ได้รับการแต่งตั้งจาก มทร.ธัญบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สถาบันจิงชื่อ มทร.ธัญบุรี

 
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ คุ้มเขต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยง สุขคล้าย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
กันยายน 17, 2021

ธนาคารกรุงศรีเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อฝึกงานแล้ววันนี้-30 กันยายน 2564

📣ข่าวดีสำหรับนีกศึกษาที่กำ […]
กันยายน 17, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินกับผู้ที่ได้รับที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบ […]
กันยายน 15, 2021

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️   จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุก […]
กันยายน 2, 2021

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุก […]