โครงการ “5 ธันวาคม” วิศวกรรมศาสตร์เทิดไท้องค์ราชัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดนิทรรศการ 5 ธันวา วิศวกรรมศาสตร์เทิดไท้องค์ราชันขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพ่อของแผ่นดิน อีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป

 

Comments are closed.