ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

construction concept image helmet rolled blueprints on wooden boards in retro style.

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน (จากทั่วประเทศ) มูลค่าทุนละ 8,000 บาท
>>รายละเอียด<<

Comments are closed.