เปิดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2563 รอบที่ 1