ขอเชิญเข้าร่วมงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561